JCToprak Küre Dünya Haritası - Pixabay'de ücretsiz resimSL      Journal of Criminology Sociology and Law 
 ISSN 2734-2328         http://www.journalcriminology.comHome

Recent IssueYear 2022, Volume 3, Issue 6

Jenerik


Özel Öğretim Kurumlarında Yönetsel Süreç Uygulamaları
Sevgi Salman

Küresel Eğitim Şirketlerinde Ödeme ve Ücretlendirme Yönetimi Çalışmalarının İncelenmesi
Saniye Denli

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Yöneticilerine Yönelik Algıladıkları Etkili Liderlik Özelliklerinin İş Motivasyonlarıyla İlişkisinin İncelenmesi
Feyzullah Yanık

Grimm Masallarının Temel Evrensel Değerlerle Bağdaşmayan Yönleri Üzerine Bazı Tespitler
Ahmet Musab KESMECİ
Elif Derya ÖZDEMİR

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi ve Nibelungen Destanı Bağlamında Boğaç Han ile Siegfried’in Benzer ve Farklı Yönlerinin Tespiti
Ahmet Musab KESMECİ
Elif Derya ÖZDEMİR